Za korisnike
Korisničko ime

Zaporka

Registrirajte se

Newsletter
Upišite e-mail adresu:Trenutno vrijeme

Postanite suradnikDefinicije

Plovila smo na našim stranicama podijelili ovako:
 
Motorni brod
Mi nazivamo motorni brod uglavnom ono plovilo koje za pogon ima motorni stroj, pa tu spadaju sve vrste motornih jahti, glisera... Duljina ove kategorije je iznad 5m.

Jedrilica
Jedrilicom nazivamo plovila koja za pogon koriste snagu vjetra...

Komercijalni brod
Ovu kategoriju smo izdvojili kako bismo olakšali pretragu onim kupcima koji traže plovila uz pomoć kojih bi obavljali neke komercijalne poslove - prijevoz ljudi, tereta i slično. Ovdje su veliki brodovi, trajekti...

Mala plovila
Mala plovila su ona do 5m duljine, razni pomoćni čamci, skuteri...

Razno
Pod razno smo stavili motore, jedra, opremu...
 
 
 
Dobro je poznavati i slijedeće:

Brodica za osobne potrebe jest brodica za sport i razonodu koja se ne koristi u gospodarske namjene.

Brodica za gospodarske namjene jest brodica za prijevoz putnika i/ili tereta uz naplatu, brodica za rekreaciju za iznajmljivanje, profesionalno obavljanje ribolova, vađenje šljunka, kamena i druge gospodarske djelatnosti.

Javna brodica jest brodica, osim ratne brodice, namije¬njena i opremljena za obavljanje djelatnosti od općeg interesa države, a čiji je vlasnik, odnosno brodar - država ili neko drugo tijelo ovlašteno od države i koja služi isključivo u negospodarske namjene.

Jahta za gospodarske namjene jest jahta namijenjena iznajmljivanju sa ili bez posade.
Jahta za osobne potrebe jest jahta koja se ne koristi u gospodarske namjene.

Rekreacijsko plovilo jest plovilo bilo koje vrste namije¬njeno za sport i razonodu duljine trupa od 2,5 do 24 metra mjerenoj prema usuglašenoj normi, neovisno o vrsti poriva.

Gliser jest brodica ili jahta koja pomoću mehaničkog porivnog uređaja klizi po površini mora.

Osobno plovilo na vodomlazni pogon (vodeni skuter, i sl.) jest brodica duljine manje od 4 metra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao glavnim pogonskim uređajem, projektirana na način da osoba ili osobe na njoj sjede, stoje ili kleče.

Porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem s paljenjem goriva iskrom ili tlakom, koji se upotrebljava u svrhu poriva plovila, a koji uključuju dvotaktne i četverotaktne ugrađe¬ne motore, krmene propulzore sa ili bez integralnog ispuha, te vanbrodske motore.

Športska brodica ili jahta jest plovni objekt isključivo namijenjen sudjelovanju na športskim natjecanjima, a razvrstana je prema klasama športskih organizacija ili je izvan klase.

Brodica na vesla jest brodica koja kao porivno sredstvo koristi vesla.
Osobe u brodici ili jahti su članovi posade i putnici na brodici ili jahti.

Posada brodice su osobe koje upravljaju brodicom i dru¬ge osobe koje obavljaju poslove u svezi s plovidbom brodice.

Posada jahte jest zapovjednik jahte i druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s plovidbom jahte i upisane su u popis posade jahte.

Baždarska duljina brodice jest duljina na temelju koje se plovilo određuje kao brodica, a predstavlja 96% ukupne duljine na vodnoj liniji, povučenoj na visini od 85% najmanje visine brodice iznad gornjeg ruba kobilice, ili duljina od prednjega ruba pramčane statve do osi osovine kormila na istoj vodnoj liniji, ako je ta vrijednost veća. Na brodicama izvedenim s kosom kobilicom, vodna linija na kojoj se mjeri ta duljina mora biti paralelna s projektiranom vodnom linijom.

Duljina brodice ili jahte jest duljina trupa brodice ili jahte, odnosno duljina od krajnje krmene do krajnje pramčane točke integralnog dijela trupa plovila mjerena paralelno s vodnom linijom koja odgovara plovilu nakrcanom punim zalihama i s najvećim dopuštenim opterećenjem plovila.

Vlasnik brodice jest vlasnik brodice i korisnik leasinga.

Proizvođač jest fizička ili pravna osoba koja projektira i proizvodi proizvode na koje se odnose odredbe Pravilnika i Tehničkih pravila ili koja takav proizvod namjerava staviti na tržište u svoje ime.

Ovlašteni zastupnik jest fizička ili pravna osoba sa sje¬diš¬tem u Republici Hrvatskoj koja je temeljem pisanog ovlaštenja od strane proizvođača ovlaštena postupati u njegovo ime u svezi s obvezama proizvođača sukladno odredbama Pravilnika i Tehničkih pravila.

Luka upisa jest luka na čijem je području sjedište lučke kapetanije ili ispostave koja vodi očevidnik odnosno upisnik u koji je brodica ili jahta upisana.

Ispostava jest ispostava lučke kapetanije.

Direktiva jest Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća broj 94/25 EZ kako je izmijenjena i dopunjena o usklađivanju zakona i drugih propisa zemalja članica koji se odnose na rekreacijska plovila.

Tehnička pravila su Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti koja sukladno odredbama Pomorskog zakonika i Pravilnika koji propisuju tehničke zahtjeve u svrhu utvrđivanja sposobnosti brodice i jahte za plovidbu.

VINJETA
 • Plovilo mora biti na vidljivom mjestu (na trupu ili nadgrađu) označeno vinjetom
 • Potvrđuje da su ispunjeni uvjeti za boravak plovila u Jadranu
 • Vinjetu ne mora imati plovilo čija je duljina kraća od 2,5 metara ili ima ukupnu snagu porivnih strojeva manju od 5 kw
 • Vinjetu ne moraju imati plovila na vesla, bez obzira na svoju duljinu (npr. kajak,sandolina, pedalina i sl.)
 • Vinjetu ne mora imati plovilo dok se nalazi na čuvanju u luci ili na drugom odobrenom mjestu u Republici Hrvatskoj
 • Rok valjanosti je godinu dana od izdavanja
 • Vinjetu izdaje lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije
 • Prilikom izdavanja vinjete lučka kapetanija će provjeriti ispunjavaju li plovilo i posada uvjete za plovidbu u Republici Hrvatskoj
 • Zapovjednik plovila koje namjerava izmjenjivati posadu tijekom plovidbe u Republici Hrvatskoj dužan je prilikom ishođenja vinjete u teritorijalno nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetaniji ovjeriti popis osoba koje će boraviti na plovilu za vrijeme valjanosti vinjete
 • Predviđeno je da se na stranom plovilu tijekom valjanosti vinjete može izmijeniti broj osoba koji odgovara dvostrukom kapacitetu plovila
 • Uz vinjetu svakom plovilu dat će se pomorska informacijska karta koja sadrži izvode iz temeljnih propisa o sigurnosti plovidbe, zaštiti mora od onečišćenja te podatke o službi traganja i spašavanja na moru (9155) kao i popis svih luka nautičkog turizma na Jadranu
 • Za ishođenje vinjete plaća se naknada koja u ukupnom iznosu nisu veće od prethodnih godina, uključujući popuste predviđene za goste koji više godina uzastopno plove u Hrvatskoj

SANKCIJE
Ukoliko u tijeku inspekcijskog nadzora nadležni inspektor utvrdi da na plovilu boravi osoba koja nije navedena u popisu osoba, ili popisa osoba nema, ili popis osoba nije valjano ovjeren vinjetom, smatrat će se da se plovilom obavlja sabotaža te će se primijeniti:
 • prekršajne sankcije
 • zaštitna mjera oduzimanja plovila kako je to propisano Pomorskim zakonikom
Brza pretraga
Tip
Proizvođač
Duljina
od do m
Godina proizvodnje
od do  
Cijena
od do

DETALJNA PRETRAGA
Top ponuda
Motorni
Princess
11m (36ft)
Motorni
Salpa
10m (32ft)
89,900€
Motorni
Four Winns
7m (24ft)
73,000€
Motorni
Pearlsea Yachts
17m (56ft)
645,000€
Motorni
Superboat Powerboats
10m (32ft)
25,000€
Motorni
Prinz Yachts
11m (38ft)
230,000€
Motorni
Prinz Yachts
10m (33ft)
160,000€
Motorni
Sealine
9m (31ft)
99,000€
Motorni
Starfisher
10m (32ft)
135,000€
Motorni
Sealine
11m (35ft)
155,000€
Motorni
Jeanneau
10m (32ft)
170,000€
Motorni
De Bock & Mejster
22m (72ft)
495,000€
Motorni
Regal boats
10m (31ft)
82,000€
Jedrilice
Hand Made
27m (89ft)
780,000€
Motorni
Stingray
7m (23ft)
30,000€
Motorni
Blumar d.o.o.
9m (31ft)
110,000€
Motorni
Sea Ray
8m (27ft)
27,000€
Jedrilice
Elan Marine
12m (38ft)
65,000€